Προβολείς LED με ανιχνευτή

                                    

Προβολέας LED 10 watt Design sensor                  Προβολέας LED 10 watt sensor Premium reflector

                                      

Προβολέας LED 20 watt sensor Premium         Προβολέας LED 20 watt sensor Premium reflector

                                           

        Προβολέας LED 30 watt sensor Premium          Προβολέας LED 50 watt sensor Premium

             

  Προβολέας LED 50 watt sensor Premium reflector