Τροφοδοτικό για LED Mini Panel 

Περιγραφή Προϊόντος 

Κωδικός 8036 – Τροφοδοτικό LED Mini Panel 8 watt

Κωδικός 8037 – Τροφοδοτικό LED Mini Panel 15 watt

Κωδικός 8038 – Τροφοδοτικό LED Mini Panel 22 watt

Κωδικός 8038 – Τροφοδοτικό LED Mini Panel 28 watt